Милко Славов

Милко Славов е главен технологичен директор на KER TOKI POWER. В тази роля той ръководи стратегията на компанията, формулирането, развитието и междуфункционалното внедряване на софтуерното портфолио на компанията. TOKI е помощна програма за претенденти и иновативен търговец на електроенергия, дълбоко ангажиран с цифровата трансформация и декарбонизацията на енергийната индустрия в региона. Лесният достъп, прозрачността и ефективността са в основата на обещанието на TOKI за клиентите. Милко отговаря за осигуряването на технологията, която позволява на екипите да изпълнят това обещание и разработването на продукти и приложения, които ще донесат иновации на потребителите.

Преди тази роля Милко ръководи екипи и проекти за разработка на софтуер в индустрии и сегменти и заема множество ръководни позиции в продуктовото управление, инженеринга и операциите във VMWare. Той има опит в изграждането на екипи с висока производителност, които обхващат география и осигуряват резултати, които надхвърлят очакванията. Той също така е бил технически директор и съосновател на няколко технологични стартиращи компании, които е довел до успешни стартирания на MVP и е настроен за растеж чрез възприемане на най-добрите и правилни технологични възможности.

Share This Speaker