д-р Мирослав Владимиров

Д-р Мирослав Владимиров е доктор по икономика и преподавател в „Икономически университет – Варна“, катедра „Управление и Администрация“. Той е ллен на СД на ЕРА България АД. 

 

 

 

Share This Speaker