Надя Гелова

Надя Гелова е физиотерапевт за тазово дъно и женско здраве. Завършила е бакалавърската степен в НСА „Васил Левски“ с последващи многобройни курсове и квалификации, свързани с темата. Има магистърска степен „Здравен мениджмънт“ към Медицински университет – София.

Основният ѝ интерес е женското здраве във всичките му аспекти, като от от 2022 г. е и магистър физиотерапевт при тазово дънни дисфункции към университета San Jorge в Барселона. Член е на Международната урогинекологична асоциация (IUGA) и Международното общество за континенция (ICS).

Другият  ѝ основен интерес е движението и спортът по време на бременност, след раждане и женският спорт като цяло.

Share This Speaker