Николай Павлов

Николай Павлов е директор „Връзки с инвеститорите“ в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и член на Съвета на директорите. Той има над 20 години опит в сферата на финансите и инвестициите. Понастоящем изпълнява  водещата роля в консултирането на институционални и индивидуални инвеститори. Николай Павлов ръководи процеса по създаване и поддържане на партньорска мрежа, както и предоставя обучения на компании и инвеститори по финансова култура.

Присъединява се към ЕЛАНА през 1998 г. като финансов специалист първоначално в счетоводен отдел и впоследствие в отдел „Продажби“. Има опит като експерт в отдел „Международни финансови пазари“ на ЕЛАНА Трейдинг, но израства по посока на консултирането на клиенти и инвеститори – последователно главен експерт „Финансови услуги и продажби“, директор на инвестиционен център ЕЛАНА – Бизнес Парк, София и впоследствие мениджър „Ключови клиенти“ за финансовите бизнеси на ЕЛАНА Финансов Холдинг.

Николай Павлов е завършил Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг и Стопанско управление в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Има редица специализации, свързани с продажби и бизнес комуникация.

Тема: Финансов wellbeing, защо и как да се грижим за финансовото здраве на служителите.

 

Share This Speaker