Николай Ялъмов

Николай Ялъмов е прокурист на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД и управляващ дружествата от „Капман Холдинг“ АД. Той има 25 годишен опит в сферата на финансите и управлението.

Николай Ялъмов участва в управителните органи на Българска асоциация на Управляващите дружества (БАУД), Българска Асоциация на Лицензираните Инвестиционни посредници, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Той е учредител (през 2012 г.) и председател на Управителния съвет на Фондация „Захари Стоянов“.

Николай Ялъмов е Магистър по „Финанси“, притежава правоспособност като Брокер на ценни книжа от КФН.

Share This Speaker