Нина Стоянова

Нина Стоянова e подуправител, ръководител на управление „Банково”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избрана на 29 юли 2015 г. от 43-тото Народно събрание за шестгодишен мандат.

Магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Нина Стоянова е била между 2007 и 2015г.  главен юрист, директор на дирекция „Правна” в Българската народна банка, член на Правния комитет към Европейската система на централните банки.

През периода септември – декември 2006г. е била юрисконсулт в Европейската централна банка във Франкфурт, дирекция „Правни услуги”. От 1994 от 2006г. е работила като юрисконсулт, дирекция „Правна” на БНБ.

От юли 2019 е член на Съвета на директорите на „Обертюр Фидюсиер“ АД; от 2004 до 2015г е била правен съветник на Съвета на директорите на „Печатница на БНБ” АД, от 2012 до 2013 е участвала в проект на Европейската централна банка за изготвяне анализ за нуждите на Евросистемата относно правната рамка на Националната централна банка на Република Македония, а през 2011г – в програма за техническо сътрудничество между Европейската централна банка и Централната банка на Босна и Херцеговина. През 2010 – 2011 е работила по проект в Черна гора за засилване на регулаторния и надзорен капацитет на финансовите регулатори.

Share This Speaker