Олав Джоунс

Олав Джоунс e Заместник генерален директор, Директор Икономика и Финанси в Европейската федерация по застраховане и презастраховане.

Изпълнява длъжността си в Брюксел и отговаря за всички въпроси, свързани с пруденциално регулиране, финанси, отчитане, инвестиции и международни отношения.
Член на Консултативния съвет по МСФО и на Европейския застрахователен и професионален съвет в групата на заинтересованите страни в застраховането и презастраховането на Pensions Authority (EIOPA).
Завършил инженерство, след което финанси, той започва кариерата си като финансов консултант на Oliver, Wyman and Company.
Прекарва 15 години в застрахователния бизнес, работейки в Prudential Plc, Fortis Insurance and Ageas, както и на позиции, свързани с риска, управлението на капитала и стратегията, включително Главен секретар управление на рискове.

Share This Speaker