Павел Бандилов

Павел Бандилов е изпълнителен директор на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ и директор Бизнес развитие в инвестиционен холдинг „БПД“, който се занимава с развитието на индустриални паркове, недвижими имоти и портфейлни инвестиции.  Той има над 20-годишен професионален опит с капиталовите пазари, като професионалния му път започва в ИП „Популярна каса-95“АД през 2001 г. През годините е бил част от екипите на Елана Трейдинг, Уникредит Булбанк, и София Интернешънъл Секюритиз АД, където фокуса му е бил Aсет Mениджмънт и чужди пазари.

Share This Speaker