Пелагия Виячева

Пелагия Виячева има повече от 20 години опит в сферата на капиталовите пазари. Тя е Директор за връзки с инвеститорите на „Софарма“ АД, член е на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите и участва в управлението на редица дружества в различни сектори. След завършването на MBA програмата на BI Norwegian School of Management, Осло, Норвегия през 2004 година, продължава професионалното си обучение  в сферата на корпоративното управление и комуникации.

Share This Speaker