Петър Чобанов

Петър Чобанов e подуправител, ръководител на управление „Банково”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избран от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023 г. с шестгодишен мандат.

По образование той е доктор „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка” от Университет за национално и световно стопанство, както и магистър по макроикономика от Университет за национално и световно стопанство. Има специализация: Международна програма за гостуващи лидери „Финансовата система на САЩ и глобалната икономика” (U.S. Financial System and The Global Economy), Държавен департамент на САЩ.

Петър Чобанов е и доцент и е преподавал по Международни финанси, Парична теория и парична политика, Основи на финансите, История на паричния режим, Системен риск, Финансови модели, Световна финансова система и парична политика, Прогнозиране на финансовите пазари, Финансова устойчивост, катедра „Финанси” в Университет за национално и световно стопанство.

В периода май 2013 – август 2014 е бил министър на финансите на България.  

Share This Speaker