Петър Славов

Петър Славов е макроикономист и банкер, председател на Надзорния съвет на ПроКредит Банк ЕАД. През 2001 г. е един от основните участници в създаването на ПроКредит Банк (България) ЕАД и от тогава до 2008 г. участва активно в управлението й като изпълнителен директор и член на Управителния съвет. През 2008 г. става председател на Управителния съвет на Банката, а от 2014 г. Председател на Надзорния ѝ съвет. От 2014 г. до 2021 г. е член на Надзорния съвет на Прокредит Холдинг АД.
Под ръководството на Петър Славов ПроКредит Банк се утвърждава като водеща, модерна финансова институция в България, основен партньор на малкия и среден бизнес и земеделските производители. Изгражда бизнес модел и инфраструктура, изцяло насочени във високото качество и подготовка на персонала и фокус върху конкретните нужди и финансовите потребности на българския бизнес. През годините на своето съществуване ПроКредит Банк е носител на множество национални и международни награди, отличавайки се с непрекъснато високи резултати и лидер в българската банкова система по показатели, като изключително ниско ниво на проблемни вземания, висока рентабилност, ефективност и постоянен икономически растеж.
Петър Славов активно работи за развитието на енергоспестяващи, екологични и природосъобразни решения в бизнеса, насърчава фамилния подход при малкия и среден бизнес и проекти за кръгова икономика. Основополагащ за Петър Славов е личният пример, затова се старае инициативите за природосъобразен начин на живот да бъдат въведени приоритетно в институцията, която ръководи.

Share This Speaker