Петър Сотиров

Петър Сотиров е уважаван експерт в областта на недвижимите имоти в България. Има опит като ръководител и търговец в сферата, повече от 15 години.
Той притежава магистърска степен по Маркетинг и е бакалавър по Публична администрация от Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) . Преминал е редица обучения и притежава дипломи за най-висока степен в областта на недвижимите имоти, бизнес и мениджмънт.
Сотиров държи и цени високото качество на обслужване, корекността и придържането към етични норми от страна на участниците на имотния пазар.

Тема: Бъдещето на модерните сгради – енергийна ефективност, качество на строителството, соларни иновациии

Share This Speaker