Пламен Донев

Дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор. Член на Съвета по данъчна методология в ИДЕС и председател на комисията, организираща изпитите и обученията по данъци.
Старши мениджър в Делойт България, ръководещ отдела Корпоративно облагане
Пламен Донев има повече от 20 години професионален опит както в консултантския сектор, така и на отговорни финансови позиции в различни отрасли от реалния сектор. Преподавател по Данъчно облагане в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Share This Speaker