Пресияна Топорова

Пресияна Топорова е дипломиран магистър психолог от 2004 г.

Сертифициран Play & Experssive Аrts Practitioner към PTI (Play Therapy Intеrnational) 2015 г.
Сертифициран фасилитатор по програмата за ранна детска и родителска интервенция Кръг на сигурността – COS-P (Circle of security for parents) 2019.

Неврометрист и управител на Вербатория – диагностика на таланта, офис София – Център.

Работи терапевтично с деца на възраст 3,5 – 12 години по метода Play Therapy (PTI).

Има особен интерес към начините, по които играта и творчеството могат да се използват терапевтично, значението на привързаността  в живота на децата (attachment) и изграждането на устойчивост.

Share This Speaker