Проф. д-р Алексей Савов

Завършил е биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с профил „Молекулярна биология” и специалност „Генетика” през 1989 г. Има магистратура в областта на бактериалната генетика и медицинска специалност по медицинска биология от 2006 г.
Научна степен доктор получава през 1997 г. с дисертацията на тема “Молекулни характеристики на муковисцидозата в България”.
Има допълнителни квалификационни курсове и специализации в Италия и Франция.
През 1989 – 2003 г. работи в Института по генно инженерство, след което пътят му продължава в Лаборатория по молекулярна патология към УСБАЛАГ „Майчин дом“, отначало като специалист, по-късно като асистент и доцент по молекулярна генетика. Професор е от 2016 г.
Дългогодишен преподавател е в Медицински университет в София, както и в СУ „Св. Климент Охридски”. Лектор е в обучителни курсове на Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията и Българска асоциация по ултразвук в медицината. Има множество участия в конгреси, конференции и научни форуми, както и участия в научни проекти и експертни групи, публикации на авторски издания и в научни сборници и списания.
Трудове и интересите му са свързани с медицинската генетика.
Член на експертна група по изготвяне на стандарти по „Медицинска генетика” към Министерство на здравеопазването, на академичния съвет на МУ София и на Специализирания съвет по редки болести към МЗ.
Член е на European Cystic Fibrosis Network – представител за България, European Society of Human Genetics – член на УС на БАУАГ

Share This Speaker