Проф. д-р Евгени Станимиров

Проф. д-р Евгени Станимиров е ректор на Икономически университет – Варна, преподавател и бизнес консултант с 25-годишен опит и десетки успешно приключени консултантски проекти. Той е един от тримата инициатори и създатели на първата в Европа Дълбоко технологична иновационна долина (Варна). Като маркетингов експерт е участвал в над 45 проекта, финансирани от ЕС и Световната банка. Член е на 7 редакционни колегии на български и чуждестранни научни издания в България и Великобритания. Носител е на награда „Варна“ (2023 г.) за наука и висше образование в областта на обществените науки.

Проф. д-р Евгени Станимиров е главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в България; зам.-председател на УС на Съюза на икономистите в България; член на УС на Асоциацията на специалистите по корпоративна социална отговорност; член на Контролната комисия на Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството.

Участва като външен експерт към Комисията по макроикономика, бюджет и финанси към икономическия и социален съвет за 2022 г. за изработване на резолюция по „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

Член е на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка. Член е на жури за определяне на носителите на Наградите на Германската икономика за 2022 г., както и на жури на програма „Най-изявените млади личности на България“ за 2023 г. и 2024 г.

Координира от страна на Икономически университет – Варна програма по предприемачество, креативност и иновации на Университета Станфорд, Калифорния (САЩ) за 2019 г.

Носител е на званието „Съвременен народен будител“, присъдено от Обществената академия за наука, образование, култура за цялостна дейност за формирането на високо гражданско съзнание и принос за реализацията на каузата „Силна България! Проспериращо общество! Благоденстващ народ!“

Тема: „Предприемаческа култура, критично мислене, иновации (вкл. AI)“

Share This Speaker