проф. д-р Иван Костов

Проф. д-р Иван Костов, д.м.н. е завършил висшето си медицинско образование в МУ-София през 1997 г. Специализира акушерство и гинекология, придобива и магистърска степен по здравен мениджмънт от 2005 г. Проф. д-р Костов има богата следдипломна квалификация по ултразвук в акушерството и гинекологията, колпоскопия, гинекологична ендокринология, оперативна гинекология, детско-юношеска гинекология, лапароскопия в гинекологията, роботизирана хирургия в гинекологията на робот Da Vinci, както и множество специализации в Германия, Израел, Франция, Словения, Италия, Турция, САЩ.

Трудовият му път започва от „Майчин дом“ като специализант по акушерство и гинекология  и клиниката по оперативна гинекология на „Пирогов“ вече като лекар специалист. През 2008 – 2010 г. е изпълнителен директор на Втора АГ болница „Шейново“, от 2012 – 2017 е изпълнителен директор на Първа АГ болница „Св. София“, а от април 2017 г. изпълнява длъжността изпълнителен директор на Университетската АГ болница „Майчин дом“ – София.

От 2014 г. до момента е член на експертния съвет към Държавен фонд за асистирана репродукция и Експертния съвет по акушерство и гинекология към Министрество на здравеопазването. Проф. д-р Иван Костов е и председател на Фондация „Електронно здравеопазване България” в периода 2004 – 2013 г., както и действащ член на Европейската асоциация по телемедицина и електронно здравеопазване в Брюксел.

Share This Speaker