Проф. д-р Миглена Темелкова

Проф. д-р Миглена Темелкова е първата жена, избрана за ректор в историята на Висше училище по телекомуникации и пощи.

Проф. д-р Темелкова е завършила финанси в „Икономически университет – Варна“ и право във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Специализирала е „Международно търговско право и международен бизнес“ в Свищовска академия „Димитър Ценов“ и „Лидерство“ в университета „Джордж Таун“ – Вашингтон.

През 2014 г. е единственият представител не само на България, но и на Източна Европа на престижен форум във Вашингтон, посветен на проблемите на глобалното лидерство, където с представители на още 22 държави дискутира заедно с Мадлин Олбрайт, с дипломати от Института за изследване на дипломацията в САЩ и експерти от Федералния резерв, Агенцията за международно развитие, Института за жените, мира и сигурността, глобалните горещи точки на планетата и развитието на лидерството.

През 2017 г. разработва собствена методика за обучение и изграждане на дигитални лидери – Smart leadership, по която до момента са обучени над 150 студенти.

Автор е на над 80 публикации на български, английски, немски и руски език в областта на контролинга, дигиталното лидерство, адитивното производство и киберфизичните производствени системи. 

Share This Speaker