Ралица Николова

Има над 13-годишен опит като журналист в енергийния сектор и над 3-годишен опит като анализатор в Българска независима енергийна борса. Била е директор бизнес развитие на Aсоциацията за производство съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ). Магистър е по специалността „Енергийни пазари и услуги“ и „Политически мениджмънт“ и „бакалавър по „Политология“ към СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

Share This Speaker