Ремзи Ингилизов

Ремзи Ингилизов е зам. управител на Ingiliz Group от 2018 година до момента. Изгражда цялата си професионална кариера в семейната компания и има основна роля в прехода ѝ към зелено производство. Трупа мениджърски опит като преминава през всички етапи в Ingiliz Group, за да се развие като доказан ръководен кадър с поглед към иновациите и бъдещето.

В своя професионален път е натрупал управленски опит и като ръководител на различни програми и проекти в сферата на икономиката, технологичната модернизация и други. Ремзи Ингилизов е дипломиран бакалавър и магистър със специалност „Маркетинг“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Share This Speaker