Румен Илиев

Румен Илиев е партньор във фонда за рисков капитал Лончхъб Венчърс (https://launchub.com/) , 74 милиона евро фонд, специализиран в инвестиции в Сиид фаза на компании, обикновено в диапазона от 500 хиляди до 3 милиона евро. От основаването на фонда през 2012 г., Румен активно инвестира в различни сектори, работейки с предприемачи от множество държави, като се стреми да добави стойност към техните проекти.

Share This Speaker