Симона Райчева-Демерджиева

Специалист по управление на човешките ресурси с практически опит, както в сферата на бизнеса, така и в структурите на държавната администрация.  Работила е в Националния осигурителен институт като специалист по определяне на правото на ползване на обезщетения от фондовете за обществено осигуряване. Работила е като специалист по човешки ресурси в международна медийна компания, а към настоящия момент е HR специалист в СББ Медиа АД.  Магистър е по Публична администрация и Трудова психология.  Занимава се с администриране на персонала и трудовите отношения, изграждане на процедури, трудова дисциплина, прилагане на нормативните разпоредби на КТ, КСО, ЗЗБУТ, разрешаване на казуси от трудовоправен характер и други.

Share This Speaker