д-р София Фурсова

Завършила e висшето си образование през 2016 г. в Медицински университет – София. След дипломирането e назначена на длъжност лекар-специализант към клиника по детска ортопедия и травматология УМБАЛСМ „Пирогов“, където специализира две години. Продължава професионалното си развитие в “Поликлиника България” и “ОртоМедика Клиник”. Участия в конгреси, конференции и уъркшопи по спешна медицина. Завършила e редица курсове по мускуло-скелетна ехография и ехография на тазобедрената става за диагностика и лечение на DDH у новороденото. Интереси в сферата на детската ортопедия и травматология.

Share This Speaker