Спас Иванов

Спас Иванов е управляващ партньор на „АйТи Бейслайн“ ООД, компания специализирана в киберсигурността. Заедно с партньорите и екипа създава и продължава да развива един от центрове за мониторинг на информационната сигурност – SoC /Security Operation center. Консултира множество български и международни клиенти при въвеждане на системи за управление сигурността, както и при анализ и разследване на кибер – инциденти вече 17 години.

Share This Speaker