Теодора Борисова

Теодора Борисова e член на Асоциация на специалистите по устойчивост от 2020 г. Отговаря за развитие на отношенията с държавните институции, браншовите организации и други органи. Работила е в Министерски съвет като експерт по проследяване транспонирането на изискванията на европейското законодателство в българския правен ред.

Share This Speaker