Тихомир Каунджиев

Тихомир Каунджиев е инвестиционен мениджър в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Отговаря за управлението на активи на фондовете на дружеството. Професионалния си път в сферата на финансите започва през 2005 г. като консултант и аналитичен специалист в банковия сектор. Впоследствие работи като финансов анализатор в областта на корпоративните кредитни рейтинги на компании. От средата на 2007 г. продължава своето развитие в сферата на капиталовите пазари и анализите на публични компании от българския капиталов пазар. От 2009 г. е лицензиран от КФН със сертификат за инвестиционен консултант и вече повече от 10 години работи като портфoлио мениджър, активно управляващ индивидуални (доверителни) портфейли от акции, борсови стоки и валути.

Share This Speaker