Тодор Тодоров

Тодор Тодоров е Изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд (НГФ).

Той е завършил Американския университет в България и университетa Thunderbird в Аризона, САЩ. Стартира като инвестиционен банкер в нюйоркския офис на JP Morgan. След завръщането си в България създава звеното за потребителско финансиране в Банка „Хеброс“, преди присъединяването й към УниКредит.

Ръководил е корпоративните финанси на Делойт за България и е бил съдружник във филиала на компанията за Централна и Източна Европа. Под негово ръководство международен екип на Делойт съдейства на БНБ за реализирането на най-мащабния проект за оценка на качеството на активите на банковата система в страната. 

 

Share This Speaker