Цветелина Пенкова

Цветелина Пенкова е евродепутат от Групата на социалистите и демократите. Завършва магистърска степен по финансова икономика в Университета Оксфорд във Великобритания. Защитава две бакалавърски степени – в Университета Бокони в Милано, Италия и в Централния европейски университет в Будапеща, Унгария, обмен на програми в Университета Мак Гил в Монреал, Канада. Професионалният й опит е натрупан като финансов специалист в инвестиционен фонд в Лондон, инвестиционен банкер в Кралската банка на Шотландия и анализатор в Егон Зендер.

Като български представител в 9-тия парламентарен мандат на Европейския парламент участва в 4 парламентарни комисии: Комисия по бюджетен контрол, Комисия по регионално развитие, Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите, Комисия по промишленост, изследвания и енергетика.

 Взима участие и в 4 парламентарни делегации:

Делегация в Парламентарната асамблея за партньорство между ЕС и Обединеното кралство (заместник-председател)

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

Делегация за връзки с Япония

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Share This Speaker