Цветомир Досков

Цветомир Досков е един от водещите експерти и консултанти за въвеждане на най-новите технологии в банковата индустрия в България. Присъединява се към Сирма Груп през 2007, като основател и Изпълнителен директор на Сирма Бизнес Кансълтинг АД (Sirma BC).

Ръководената от него компания и екипи притежават задълбочена бизнес и технологична експертиза за внедряване на основни банкови системи, създаване на иновативни банкови продукти и услуги, финтех решения, решения за отворено банкиране. Опитът и познанията за осъществяването на стратегически трансформационни проекти в банковия сектор, са причина Sirma BC да реализира успешно десетки мащабни проекти в банковия сектор. Изградени са дългосрочни стратегически партньорства с водещи регионални и световни доставчици на финансови технологии като Oracle, за внедряването на FlexCube, Oracle EBS, Oracle BI, BPM, Newgen DMS. Портфолиото от услуги се допълва от редица успешни проекти основани на Red Hat и Java технологии.

Предишният професионален опит на Цветомир е свързан с ръководни позиции в най-големите банкови институции в България – Allianz Bank, UniCredit Bulbank, HVB Bank Biochim, Hebros Bank, Българска народна банка.

Той е съосновател, партньор и ИКТ съветник в IRIS Solution и PaySera, бивш член на СД  на БАССКОМ, член на СД на Сирма Груп Холдинг АД, член на Six Sigma общество.

Share This Speaker