Васил Михайлов

Васил Михайлов стартира в сферата на недвижимите имоти като брокер, с над 7 години опит във вещното и гражданско право. Фокусът му е към сделки с проблемни имоти, от където се заражда и интересът към инвестиции в жилищното строителство.
Развива няколко успешни строително-инвестиционни компании, като успява да изгради разнообразно портфолио от проекти.
В Пулев Инвест отговаря за цялостното ръководство и се включва в ежедневните задачи, за да гарантира, че проектите отговарят на визията, мисията и целите на фирмата.
Организира и ръководи редица собствени екипи и подизпълнители, за да се осигури ефективно и ефикасно планиране и изпълнение на строителните процеси.

Share This Speaker