Васил Тренев

Васил Тренев е изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД от 2018 г. Още през 2017 г. става част от ръководния екип на дружеството, когато изпълнява длъжността заместник-изпълнителен директор. Пренася управленския си опит от „Топлофикация София“, където също е зам.-изпълнителен директор. Избира предизвикателствата на комуналния бизнес след дългогодишен мениджърски опит в банковия сектор.

Завършил е машинно инженерство в Техническия университет в София, след което защитава докторантура по технология и преработка на пластмаси. Завършва и магистратура по счетоводство и контрол.

Тема: Енергийна независимост. Как инвестициите в иновативни решения и дигитални приложения правят възможна екологичната трансформация във водния сектор?

Share This Speaker