Велко Каменов

Велко Каменов е Директор „Кредитен риск и анализ на данни“ в Access Finance, част от групата MFG.

Започва кариерата си в групата през 2017 г. като младши анализатор в дирекция „Кредитен риск и оптимизация на приходите“. През годините преминава през различни позиции, като от началото на 2020 г. е ръководител на анализаторски екипи в MFG, а от началото на 2022 г. е ръководител на дирекция „Кредитен риск и анализ на данни“ в Access Finance, където отговаря за екипите и системите за оценка и управление на кредитния риск през машинно самообучение (machine learning).

Има магистърска степен по „Моделиране на големи масиви данни в икономиката и финансите“ от СУ „Св. Климент Охридски“ и професионален сертификат за Data Science от HardvardX (Инициатива за онлайн обучение на Хардвардския университет). Има допълнителни специализации по машинно самообучение от онлайн обучения към Stanford University и Софтуерния университет в България.

Квалифициран е в изграждането на ефективни екипи за анализ на данни и разбработване на системи и процеси за максимизиране на печалбата на бизнеса. 

Share This Speaker