Велин Филипов

Велин Филипов е дипломиран експерт – счетоводител и регистриран одитор.
Председател на Контролния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), председател на Учебно-методичния съвет на ИДЕС (методологическото звено на професионалната организация) и заместник – председател на Експертния съвет по одит към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Той е представител на ИДЕС в консултативните съвети към изпълнителните директори на Националната агенция за приходите и на Агенцията по вписванията. В периода 2014 г. – 2020 г. е заместник-председател на Управителния съвет на ИДЕС, като пряко отговаря за законодателството и методологията. Велин Филипов е също вещо лице към съда. Участва активно в разработването и измененията на данъчното, счетоводното и одиторското законодателство и практическите въпроси по тяхното прилагане, като работи пряко с Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Министерство на финансите и Националната агенция за приходите.
Преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет, председател на одитните комитети на „Национална електрическа компания“ ЕАД (част от групата на Български енергиен холдинг) и на „Български пощи“ ЕАД. Водил е стотици обучения за професионално развитие на практикуващи специалисти, автор е и съавтор в десетки книги, доклади на научно-практически конференции и публикации в специализирани икономически издания. Член е на редакционните съвети на водещи в страната специализирани професионални издания.
Основател и управляващ съдружник на икономическа група „Филипов и партньори”, предлагаща професионални услуги в областта на данъците, данъчната и правна защита на административно и съдебно ниво, счетоводството, независимия финансов одит, бизнес консултирането и професионалното развитие. „Филипов и партньори” е определяна от авторитетни международни икономически списания като данъчно-правна консултантска кантора на годината от 2014 г. до настоящия момент и като водеща консултантска кантора в областта на счетоводството и данъчното облагане в България измежду редица водещи компании в бранша в страната.

Share This Speaker