Аркади Шарков

Аркади Шарков е здравен икономист от ЕКИП, автор е на редица анализи в сферата на здравеопазването, касаещи оптимизацията на публичния ресурс и увеличаването на достъпа и качеството за българските пациенти. Има магистратура по Публични политики от Маастрихтския университет и Университета на ООН. Магистърската му теза е на тема “Реформи в здравеопазването в България 1989-2013”

Share This Speaker