д-р Зорина Петрова

Д-р Зорина Петрова е завършила Медицински университет – София през 1994 година. От 1995 до 2000 г. е преподавател в Катедра по фармакология и токсикология на Медицински университет – София. Занимава се с преподавателска и научно-изследователска дейност. След 2000 година до днес продължава работата си в областта на лекарствената терапия в различни чуждестранни и български фармацевтични компании.

Share This Speaker