Васил Димитров

Васил Димитров е изпълнителен директор на ДСК Мобайл – дъщерно дружество на Банка ДСК, което реализира смарт решения и иновативни проекти в различни области.  

Той има над 20-годишен опит в Банка ДСК, голяма част от него свързан с внедряване на модерни системи и бизнес процеси в областта на картовите разплащания. В периода 2006-2016 г. ръководи екип, развиващ дигиталните канали на банката, редица продукти и услуги, включително и онлайн продажбите. След това оглавява проектен екип за мащабна дигитална трансформация и оптимизация на разнородни процеси в Банка ДСК, в това число физическите канали, кредитните процеси и много др.

Васил Димитров има изключителен принос за успеха на интеграционния процес между Банка ДСК и Експресбанк, който приключи през май 2020 г.

Share This Speaker