доц. Цветелина Спиридонова, д.м

Д-р Цветелина Спиридонова е завършила медицина през 2000 г. в Медицински университет-София, с отличие. Има специалност и докторска степен по хирургия.  Три години е специализирала хирургия в Париж. През 2008 г. завършва образователна и научна степен магистър по специалността “Обществено здраве и здравен мениджмънт” и от същата година е лекар-хирург  в Клиниката по хирургия на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ“ – София. От 2009 година е асистент по хирургия към Медицински университет-София, а от 2015 г. – главен асистент.  14 години от трудовия и стаж са преминали в МБАЛ „Хигия“ – Пазарджик.

Д-р Спиридонова владее три езика – френски, английски и немски, има десетки публикации в специализирани медицински издания, изнасяла е лекции в над 40 научни форума у нас и в чужбина, почетен член е на Българското хирургично дружество и член на Немското хирургично дружество.

Към днешна дата, д-р Цветелина Спиридонова е най-младият собственик и мениджър на лечебни заведения, с частна собственост у нас.

Share This Speaker