ст. адв. Енчо Симеонов

Енчо Симеонов е експерт по медицинско право, специализиращ в дела за лекарска небрежност. През последните пет години адв. Симеонов е работил по над 50 съдебни дела в областта на медицинското право. Пет от най-големите болници в България и специализирани частни клиники разчитат на неговите съвети, както и много други клиенти от различни икономически сфери. Енчо притежава и широка експертиза в областта на търговските спорове и арбитраж, несъстоятелност, събиране на вземания.

Share This Speaker