Мартин Филев

Мартин Филев има близо 10 годишен опит в телекомуникационната индустрия в България, с фокус върху корпоративните продажби, управлението на проекти и системната интеграция.

От началото на 2017 година участва в създаването на екипа за технологични проекти за корпоративни клиенти в А1 България (ICT Business), като от 2018 година поема ролята мениджър ICT решения и иновации. Основна цел на екипа е да предоставя високотехнологични ИТ решения на бизнес организациите чрез различни продукти като ИТ инфраструктурни решения (IaaS, PaaS, SaaS), решения за киберсигурност (DDoS защита, NG Firewall, WAF, DLP, SIEM), Cloud услуги, системи за видeонаблюдение с интелигентни аналитични функции, решения за умни градове (интелигентно сметосъбиране, контрол на качеството на въздуха, мониторинг и контрол на водни ресурси, решения за интелигентно и платено паркиране) и др. Специализирал е в областта на Интернета на нещата в MIT Sloan School of Management и управление на проекти и екипи в The University of Sheffield. Магистър по компютърни системи и технологии от Нов Български университет, а в момента работи по докторантура по Индустриално инженерство от Техническия Университет в София с фокус върху Интернет на нещата – платформи и комуникационни възможности.

Share This Speaker