Весна Балтина

Весна Балтина e заместник-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“ при Община Бургас

Ресорни отдели:

  • Отдел „Международно сътрудничество и интегрирани териториални инвестиции“
  • Отдел „Стратегическо планиране, дигитализация и устойчиво градско развитие“

Г-жа Весна Балтина завършва висшето си образование в „Икономически университет“ – гр. Варна, степен „Икономист магистър по банково дело“, след това придобива квалификация по финансов и кредитен анализ в Международен Банков Институт към Institute of Financial Services – London. Дълги години работи в банковия сектор, като 2017 година постъпва в общинската администрация. От 2019 година заема поста Заместник-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“ при Община Бургас.

Share This Speaker