ГОДИШНИ НАГРАДИ НА IMOTI.NET 2021

Май

През 2022 година ще се проведат седмите годишни награди на imoti.net. Те остават единственият форум, който отличава експерти и компании в сектор недвижими имоти.

Цел: Конкурсът се стреми да насърчи професионализма и лоялната конкуренция и да отличи успешните компании и експерти в бранша.

Събитието

 • поредица от работни срещи/бизнес дискусии в страната
 • годишен конкурс за най-добрите в бранша
 • церемония за награждаване на победителите от конкурса

КАТЕГОРИИ В КОНКУРСА

Оценяването

 • с компетентната помощ на експертно, независимо жури
 • прозрачно, обективно и при ясни критерии
 • с активното участие на клиенти и потребители

Кауза на проекта

 • да повишим доверието в бранша – строители, инвеститори, брокери, агенции, експерти за управление на имоти
 • да отличим и поощрим коректните участници
 • да подобрим бизнес средата
 • да стимулираме конкуренцията като предпоставка за развитието на сектора

Кога: Май 2022 г.

Аудитория
Инвеститори, строители, брокери, агенции за недвижими имоти, архитекти, представители на местната власт, финансови институции, технологични компании, медии и др.

Награди на потребителите

 • Награда на потребителите – за агенция за недвижими имоти
 • Награда на потребителите – за най-добър сайт на агенция
 • Награда на потребителите – брокер на годината

Видеа от Наградите през 2020 и 2021 можете да гледате на линковете:

Годишни награди на Imoti.net 2020
Годишни награди на Imoti.net 2021

Event Details