Боряна Рачева-Йотова

Боряна Рачева-Йотова е Старши Вицепрезидент, Старши Директор на проучвания, Риск и Математически Аналитики във Фактсет. В тази си роля, тя ръководи продуктите и решенията в областта на риска и математическите аналитики, което включва математическо проучване,  разработка на продукти и бизнес стратегия. Тя е съосновател на Финаналитика, след което Глобален директор на риск в БИСАМ и има 15 години опит в създаването на софтуерни продукти и решения за управление на риск и портейли.  Преди основаването на ФинАналитика, Боряна Рачева-Йотова води въвеждането на базиран на Монте Карло симулации метод за изпълнение на изискванията по Базел II в СГЗ Банк, както и разработването на шест патентовани методологии за ФинАналитика. През 2018 година е наградена от Уотърс Технолъджи като Риск професионалист на годината на база на постиженията си в областта на създаването на софтуерни решения за управление на риска и превежданито на последните академични открития в практически приложения, за да се отговори на нуждите на практитуващите във финансовата индустрия. Боряна Рачева-Йотова е Магистър по Статистика и Вероятности в Софийския Университет и Доктор на Науките в Университета Лудвиг Максимилиан в Мюнхен.

Share This Speaker