Д-р Валентина Григорова-Генчева

Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1990 г., специалност „Стара и средновековна история”. Специализира антична история и нумизматика и защитава докторска дисертация във Фрибургския университет, Швейцария, където води поредица лекционни курсове по нумизматика. Работи като експерт за аукционни къщи в Швейцария и Германия, както и като заместник-ръководител на разкопките на Френския археологически институт в Аргос, Гърция. От есента на 2001 г. работи в Първа инвестиционна банка, където създава и ръководи единствения по рода си в България банков департамент, специализиран за сделки с благородни метали, инвестиционни консултации и нумизматични експертизи. От 2008 г. води магистърски курс от лекции на тема „Културното наследство: пазар и инвестиции” във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. От 2016 г. има магистърски лекционен курс във ВУЗФ на тема „Пазари и инвестиции в благородни метали“.

Автор на множество публикации по антична история, археология, нумизматика и инвестиции.

Share This Speaker