Иван Житиянов

Започнал като младши инженер и изкачвайки се стъпка по стъпка по кариерната стълбица, Иван Житиянов е част от Телелинк вече почти 15 години – 2 години като инженер и останалите 13 на различни мениджърски позиции. През 2012 e назначен за ръководител на бизнес линията „Системна интеграция“. А в края на 2017 тази бизнес линия е отделена като самостоятелна компания – „Телелинк Бизнес Сървисис“ (ТБС), на която Иван заема позицията Изпълнителен директор. В средата на 2019 година ТБС се превръща в група от компании опериращи в над 6 държави и екип наброяващ над 200 души.

ТБС е българска компания, ангажирана в бизнес процесите и нуждите на клиентите в областта на ИТ инфраструктурата, информационната сигурност, дигиталната трансформация, големите данни и управляваните услуги. Компанията участва в някои от най-мащабните и емблематични проекти на пазара.

Иван получава средно-специално образование от Технологично училище Електронни системи (ТУЕС) и бакалавърска степен по Телекомуникационна техника в Технически университет, София. Участва в множество бизнес ориентирани обучения, като едно от най-значимите е специализиран съкратен курс по бизнес администрация в IE Business School. Също така има редица технически сертификати показващи дългия път, които е изминал като инженер.

Share This Speaker