Мартин Заимов

Въвел и управлявал българския валутен борд от 1997 до 2003 г. Като такъв, носил част от отговорността за българската макроикономическа политика.Председател на надзорния съвет на две системни български банки и на банка в Грузия през 2003-4 и 2007-2018.

Създал и управлявал фонд за инвестиции в облагородяващи 20 български града проекти от 2011 до 2020 г.

Съосновател на Генератор – пространство за дизайн, креативност, разговори, книги и инспирация, от юни 2017 до юни 2020 г.

Предпочита радикалната спрямо еволютивната промяна и смята деконстукцията на Властта за много важна роля на хората с отговорност за другите.

Share This Speaker