Павел Николов

Павел Николов е част от екипа на Евро-Финанс АД от 2004 г. В най-големия
инвестиционен посредник в България заема последователно позициите старши
експерт и ръководител на отдел “Международни финансови пазари”, а от 2017 г. е
изпълнителен директор. Магистър е по Международни икономически отношения
от УНСС. Има и професионална квалификация за софтуерен програмист от IT
STEP Computer Academy. Лицензиран брокер е на ценни книжа.

Share This Speaker