Бъдещето: Образование 2024

Бързите темпове на технологичната революция налагат поемането на нов курс в образованието, който да отговаря на новите изисквания на професиите на бъдещето. Компаниите се нуждаят от нови IT специалисти, инженери и бъдещи лидери.

„Бъдещето: Образование 2024“ представя нови идеи и опита на известни експерти в образователната система по отношение на висшето образование на бъдещето, професионалната еволюция, мястото на AI в образованието, професионалната ориентация, финансовата грамотност, предприемачеството и креативното мислене.

Кога: 03 юни 2024 г. , 19:30 ч.

Формат на излъчване: хибриден

Каква е ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ?

 • Органично бранд съдържание в телевизионен и онлайн формат
 • Задълбочени дискусии с представители на утвърдени компании от различни сектори
 • Възможност за обмен на идеи и гледни точки с цел подобряване развитието на бизнесите в България
 • Достъп до актуални и успешни предприемачески практики
 • Дискусиите се провеждат в специализирани студиа на телевизия Bulgaria ON AIR

„Бъдещето: Образование 2024“ е посветено на българската образователна система, възможностите за кариерно развитие, стратегиите на бизнесите за привличане на кадри от университетите и посрещане потребностите на пазара на труда.

Изминали издания може да видите тук:

Говорим за:

 • Магистърски програми от бъдещето;
 • Професионалната еволюция: нови професии, нови изисквания;
 • Интердисциплинарни образователни програми;
 • Жените и технологиите;
 • Лидерство в образованието: формиране на следващото поколение лидери;
 • AI в образованието: предизвикателства и перспективи;
 • AI и предприемаческата култура;
 • Обучение за живота: придобиване на критични умения и финансова грамотност;
 • Ролята на менторството в образователния процес: професионална ориентация;
 • Креативно мислене и предприемачество: основи за успех, адаптиране към променящите се нужди на обществото;
 • Финансовата грамотност: ключът към финансова стабилност и успех;
 • Мултидисциплинарни образователни програми
Event Details
  Партньори