Speakers

Мартин Гисвайн
Специален гост
Преподавател и член на Виенския университет
Йорданка Костова
Директор "Управление на таланти и работодателски бранд", Пощенска банка
Проф. д-р Миглена Темелкова
Ректор, ВУТП
Проф. дн инж. Иван Кралов
Ректор, ТУ-София
Проф. д-р Евгени Станимиров
Ректор, ИУ-Варна
Пресиана Шишева
Съосновател и директор, "Jolly Kids"
Светослава Койнова
Съосновател и управляващ партньор, "Jolly Kids"
Д-р Валентина Иванова
Съосновател, Академия "Никола Тесла"
Петър Чобанов
специален гост
Подуправител, ръководител на управление „Банково”, и член на УС на Българската народна банка
Инж. Георги Шопов
участник
Председател на УС, НАСП
Recent Comments
    Ads
    Event Search
    Latest Posts