Инфлацията: уравнения и решения

В динамиката на световни икономически промени, ексклузивният финансов проект „Ин%лацията: уравнения и решения” събира водещи анализатори и експерти, които ще дадат отговори на най-важните макроикономически, монетарни, регулативни и фискални въпроси:

 • Какви са прогнозите на водещите финансисти?
 • Кои са глобалните икономически предизвикателства пред държавата и бизнеса? Кои са възможните решения?
 • Каква ще бъде паричната и фискална политика и достъпът до финансиране?
 • Кои са двигателите на платежния и инвестиционния пазар?
 • Какво предстои през 2024 г.

Събитието се провежда за втора поредна година и ще представи в детайли курсът на България през 2024 г., стратегиите за устойчиво развитие на банките, бизнеса и финансовите компании в контекста на глобални икономически предизвикателства.

Проектът е част от политиката на телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес телевизия Bloomberg TV Bulgaria да бъдат трибуна на експертни мнения и задълбочени дискусии, представящи приоритетите в развитието на банковия, финансовия, инвестиционния и производствения сектор.

Формат: Присъствено събитие с лимитирана аудитория

Кога: 17.10.2023 г., 13:30 ч. (на запис)
Къде: Гранд Хотел Милениум София, зала Айнщайн, ет. 2
Продължителност: 3 панела по 60 минути + 60 минути ексклузивна Q&A сесия

Ексклузивната Q&A сесия ще се реализира при затворени врати и ще бъде достъпна само за присъстващите в зала Нютон

Аудитория: представители на регулатора, инвеститори, публични компании, инвестиционни фондове, Fintech компании, експерти, предприемачи, IT компании, консултанти, както и по-широка медийна аудитория с икономически афинитет.

Изминали издания: Информация за програма и лектори от изминали събития можете да намерите тук.

Телевизионно излъчване:
Телевизия Bulgaria ON AIR 
23.10.2023 г., 20:00 ч. – първа част
30.10.2023 г., 20:00 ч. – втора част
06.11.2023 г., 20:30 ч. – трета част
+ стрийминг на investor.bg, dnes.bg, bgonair.bg и FB страницата на телевизия
Bulgaria ON AIR

Телевизия Bloomberg TV Bulgaria
27.10.2023 г., 18:00 ч. 
+ стрийминг на bloombergtv.bg

Модератор на събитието –  финансовият журналист от Money.bg Петър Илиев.

Гост-анализатори:
Олав Джоунс – Заместник генерален директор, Директор Икономика и Финанси, Европейска федерация по застраховане и презастраховане

Проф. Чарлз Гудхарт – Икономист и преподавател в LSE

Ин%лацията: Парични и бюджетни политики и отражението им върху банковия бизнес:

Ин%лацията: Платежен и инвестиционен пазар:

Ин%лацията: Макроикономика и данъчни политики:

 

Event Details
  ЛЕКТОРИ
  Подуправител на БНБ
  Финансов експерт
  Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка
  Председател на Надзорния съвет на ПроКредит Банк (България) ЕАД
  Главен изпълнителен директор на Първа Инвестиционна Банка
  Изпълнителен директор и председател на УС на Инвестбанк АД
  Основател и изпълнителен директор на Tavex, компания за търговия с инвестиционно злато и валута
  Инвестиционен мениджър в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
  Член на борда и ръководител на направление „Търговия с дългови ценни книжа“ на Делта Сток
  Управляващ партньор на Айрис Солюшънс
  Член на Управителния съвет на Българската Народна Банка
  Eксперт счетоводител и одитор
  Старши мениджър в Делойт България
  ГОСТ-АНАЛИЗАТОР
  Заместник генерален директор, Директор Икономика и Финанси, Европейска федерация по застраховане и презастраховане
  ГОСТ-АНАЛИЗАТОР
  Икономист и преподавател в LSE
  МОДЕРАТОР
  Финансов журналист, Money.bg
  ИЗЛЪЧВАНЕ

  ПРОГРАМА

  Гранд Хотел Милениум София, зала Айнщайн, ет. 2

  13:30 Регистрация и Welcome Coffee

  14:00 - 15:30 ПЪРВИ ПАНЕЛ: Парични и бюджетни политики и отражението им върху банковия бизнес

  Ексклузивно видео интервю – проф. Чарлз Гудхарт, Икономист и преподавател в LSE

  Кои са глобалните тенденции, които определят посоката на развитие на финансовия сектор?;
  Политиките на централните банки върху лихвените проценти по кредитите и депозитите;
  Може ли инфлацията да бъде овладяна без продължителна рецесия?;
  Ключови политики за подкрепа на нискоинфлационен икономическия ръст;
  Очаквани трендове на лихвените нива по дълговитеинструменти, кредитите и депозитите;
  Цифровизация на банковите услуги в условията на икономическа рецесия и продължаваща висока инфлация;
  Какви решения и действия стоят пред банките?; Как ще се развива кредитирането?;
  Сериозните икономически предизвикателства и работещите решения за подобряване на фискалната и икономическата политика;
  Какви са прогнозите за 2024 г.?

  15:30 - 15:40 Кафе пауза с кафе напитки от ексклузивната селекция на LATE CAFÉ & ROASTERY

  15:40 - 17:10 ВТОРИ ПАНЕЛ: Платежен и инвестиционен пазар

  Ексклузивно видео интервю - Олав Джоунс, Заместник генерален директор, Директор Икономика и Финанси, Европейска федерация по застраховане и презастраховане

  Успешните инвестиционни решения в условията на 2023 г.;
  Банковия сектор пред дигиталното бъдеще. Multibanking;
  Зелено банкиране?;
  Fintech от ново поколение;
  Инвестиционното злато -  дългосрочното убежище в условията на турболентен геополитически и макроикономически цикъл;
  Как да печелим чрез активно управление на парите си?

  17:10 - 17:20 Кафе пауза с кафе напитки от ексклузивната селекция на LATE CAFÉ & ROASTERY

  17:20 - 18:20 ТРЕТИ ПАНЕЛ: Макроикономика и данъчни политики

  Отражение на данъчната политика върху дейността на бизнеса в настоящата икономическа конюнктура;
  Инфлационна преоценка на стойностите на активите в данъчен контекст;
  Влиянието на инфлацията върху фискалните приходи от различните видове данъци. Инфлационен данък;
  Необходими промени в данъчната политика - ставки, данъчна основа, амортизации;
  Данъчни реформи и практики за насърчаване на инвестициите;
  Международни данъчни политики и предизвикателствата за бизнеса в България.

  18:20 - 19:10 Коктейл и ЕКСКЛУЗИВНА Q&A сесия в зала Нютон (при изключени камери и микрофони) 

  Event Details
   Партньори